ayat kursi

 
Berikut adalah transilasi tulisan rumi ayat Kursi daripada tulisan jawi
Allahu la ilaha illa Huwa, Al-Haiyul-QaiyumLa ta'khudhuhu sinatun wa la nawm,lahu ma fis-samawati wa ma fil-'ard Man dhal-ladhi yashfa'u 'indahu illa bi-idhnihi Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum,wa la yuhituna bi shai'im-min 'ilmihi illa bima sha'aWasi'a kursiyuhus-samawati wal ard,wa la ya'uduhu hifdhuhuma Wa Huwal 'Aliyul-Adheem

Dan berikut pula adalah terjemahannya didalam bahasa Melayu:

Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia,yang tetap hidup,
yang kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya).
yang tidak mengantuk usahkan tidur. yang memiliki segala yang ade dilangit dan ade di bumi.
tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan dengan izinNya
yang mengetahui apa yang ade dihadapan mereka dan apa yang ada dibelakang mereka,
sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan)ilmu Allah 
melainkan apa yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya).
Luasnya Kursi Allah(ilmuNya dan KekuasaanNya) meliputi langit dan bumi 
dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allahmenjaga serta memelihara keduanya.  
dan dialah yang maha tinggi (darjat kemuliaanNya) lagi Maha Besar (kekuasaanNya)


 
 
 

No comments: